Follow

Om en inte har tillgång till en lerugn... undra om det går att bränna lera i en majbrasa. Måste undersökas.

Sign in to participate in the conversation
XHRPB Mastodon

Personal instance for friends to reach out into the fediverse.