@jesper Kul att du läser den! Hur är livet innåt landet?

@bjorn nära till allt som jag tycker är viktigt att ha nära till. Inte lika mycket stress på gott och ont. Streetphoto är bara att glömma. Meen det finns gott om annat att fotografera och jag har fått tillgång till en smedja (Jädersbruk) som jag kan utnyttja när jag vill =)

Sign in to participate in the conversation
XHRPB Mastodon

Personal instance for friends to reach out into the fediverse.